Komornik Sądowy Kamila Kociuga w Łodzi

Profesjonalna obsługa komorniczna

 

42 205 98 48

505 426 036

ul. Dąbrowskiego 17a

93-177 Łódź

lodz.kociuga@komornik.pl

Komornik kamila Kociuga

O Kancelarii komorniczej

Kancelaria Komornicza powstała w 2017 roku, prowadzona jest przez Kamilę Kociugę, która posiada 9 letnie doświadczenie w zakresie egzekucji należności ze wszystkich branży, szczególnie z sektora finansowego. Komornik na podstawie uprawnień regulowanych ustawą prawną kodeksu postępowania cywilnego świadczy usługi w zakresie wykonywania orzeczeń sądowych w sprawach roszczeń pieniężnych i niepieniężnych, zabezpieczeń spadku, sporządzenia spisu inwentarza oraz innych tytułów w drodze egzekucji sądowej.

Sprawuje swoją działalność przy Sądzie Rejonowym dla dzielnicy Widzew oraz Górna w Łodzi. Od stycznia 2020 roku przyjmowane są sprawy z obszaru właściwości Sądu Apelacyjnego w Łodzi. Kancelaria w swojej ofercie posiada usługi związane z przeprowadzaniem publicznych licytacji z zakresu ruchomości oraz nieruchomości z przebiciem najniższej lub najwyższej oferty. Ponadto korzysta z ogólnopolskich baz danych tj. Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców, Baza Danych Ksiąg Wieczystych, dane ze zbioru PESEL, Internetowy system geodezyjny MODGIK, Centralny Rejestr Ubezpieczonych ZUS oraz Internetowego systemu OGNIVO, który służy do odnajdywania ukrytych rachunków bankowych dłużników. Dzięki temu ma możliwość szybkiego i sprawnego podejmowania czynności związanych ze skutecznym poszukiwaniem majątku dłużnika.

Kancelaria Komornicza Łódź

Komornik Kamila Kociuga działa w imieniu Państwa na rzecz Wierzyciela. Ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie powierzonych zadań . Gwarantuje i zabezpiecza poufność posiadanych informacji.

Licytacje komornicze w Łodzi

Kontakt z komornikiem

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi Widzewa w Łodzi
Kamila Kociuga
Kancelaria Komornicza nr VIII

Adres kancelarii komorniczej

ul. Dąbrowskiego 17a II p.
93-177 Łódź

Telefon do komornika

42 205 98 48
505-426-036

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu wysłania informacji handlowych drogą elektroniczną
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wysłania informacji handlowych drogą elektroniczną przez kamilakociuga.wwwprojekt.pl, zgodnie z art. 6 ust.1 lit.a europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE L nr. 119, str.1) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U 2002 nr 144 poz.1204 ze zm)

Niniejsza strona internetowa ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.

Informacje zawarte na stronie nie stanowią również oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.