O kancelarii

Kancelaria Komornika Sądowego Kamili Kociugi powstała w 2017 roku. Ma blisko 9 letnie doświadczenie w egzekucji należności ze wszystkich branży, ale przede wszystkim z sektora finansowego. Jej ideą jest szybka i skuteczna egzekucja.

Kancelaria Komornika Sądowego Kamili Kociugi na podstawie uprawnień uregulowanych ustawą o Komornikach sądowych z dnia z dnia 22 marca 2018 roku  i ustawą dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego

1) wykonuje orzeczenia sądowe w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz zabezpieczenie roszczeń
2) wykonuje inne tytuły wykonawcze oraz tytuły egzekucyjne, które podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności;
3) wykonuje postanowienia o zabezpieczeniu spadku lub sporządzaniu spisu inwentarza;
4) na zlecenie sądu albo wniosek powoda zobowiązanego przez sąd na podstawie art. 1391 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego – osobiście doręcza bezpośrednio adresatowi zawiadomienia sądowe, pisma procesowe oraz inne dokumenty sądowe za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty, albo stwierdza, że adresat pod podanym adresem nie zamieszkuje;
5) sporządza protokół stanu faktycznego;
6) na wniosek organizatora licytacji – sprawuje urzędowy nadzór nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty.

Kancelaria dysponując pełną funkcjonalnością w ramach Elektronicznego Postępowania Upominawczego (EPU) oraz dostępem do ogólnopolskich baz danych takich jak:

  • Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (CEPiK)
  • Internetowy system OGNIVO służący do odnajdywania ukrytych rachunków bankowych dłużników
  • Centralny Rejestr Ubezpieczonych ZUS
  • Internetowy system geodezyjny MODGiK
  • dane ze zbioru PESEL
  • ogólnopolska Baza Danych Ksiąg Wieczystych

ma możliwość szybkiego i sprawnego podejmowania czynności związanych ze skutecznym poszukiwaniem majątku dłużnika.

W celu usprawnienia kontaktu z wierzycielem kancelaria korzysta z platformy Komornik Online.

Kontakt z komornikiem

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi Widzewa w Łodzi
Kamila Kociuga
Kancelaria Komornicza nr VIII

Adres kancelarii komorniczej

ul. Dąbrowskiego 17a II p.
93-177 Łódź

Telefon do komornika

42 205 98 48
505-426-036

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu wysłania informacji handlowych drogą elektroniczną
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wysłania informacji handlowych drogą elektroniczną przez kamilakociuga.wwwprojekt.pl, zgodnie z art. 6 ust.1 lit.a europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE L nr. 119, str.1) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U 2002 nr 144 poz.1204 ze zm)

Niniejsza strona internetowa ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.

Informacje zawarte na stronie nie stanowią również oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.