Komornicze licytacje nieruchomości i ruchomości Łódź

Licytacja komornicza to bezpośrednie wyegzekwowanie od dłużnika zaciągniętego i niespłaconego zobowiązania wobec wierzyciela. Polega na prowadzeniu przez komornika publicznej licytacji i sprzedaży jego majątku. Do tej formy egzekucji dochodzi w momencie gdy nie istnieje inna możliwość ściągnięcia od dłużnika pełnej kwoty zobowiązania po odtrąceniu jego wynagrodzenia. Na zajmowane przedmioty, w widocznym miejscu naklejane są specjalne oznaczenia ze stemplem, których dłużnik nie może usunąć, sprzedać, oddać lub przekazać. Przysługuje mu jedynie prawo do korzystania z tych rzeczy do dnia rozpoczęcia licytacji. Przedmiot licytacji stanowią elementu majątku dłużnika – ruchomości i nieruchomości, które może nabyć każdy, kto zaoferuje i zapłaci najwyższą kwotę za wystawiony przedmiot.

Licytacja RUCHOMOŚCI

Termin ruchomości nie posiada definicji w kodeksie cywilnym. Jest to rzecz, którą można fizycznie przenieść. Zaliczane są do nich: antyki, dzieła sztuki, maszyny, sprzęty, pojazdy, odzież wierzchnia itp.

Licytacja NIERUCHOMOŚCI

Definicja nieruchomości według KPC stanowi przedmiot własności ziemskiej, trwałe budynki związane z gruntem lub ich części. Zaliczane są do nich: domy, grunty, garaże, lokale użytkowe, magazyny itp.

Licytacjom nie mogą zostać poddane niezbędne przedmioty do codziennego użytkowania lub wykonywania zawodu, pracy zarobkowej lub praktyk religijnych, lekarstwa oraz pozostałe wyroby medyczne jaki i przedmioty wynikające z niepełnosprawności dłużnika tj. wózek inwalidzki.

Kontakt z komornikiem

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi Widzewa w Łodzi
Kamila Kociuga
Kancelaria Komornicza nr VIII

Adres kancelarii komorniczej

ul. Dąbrowskiego 17a II p.
93-177 Łódź

Telefon do komornika

42 205 98 48
505-426-036

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu wysłania informacji handlowych drogą elektroniczną
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wysłania informacji handlowych drogą elektroniczną przez kamilakociuga.wwwprojekt.pl, zgodnie z art. 6 ust.1 lit.a europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE L nr. 119, str.1) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U 2002 nr 144 poz.1204 ze zm)

Niniejsza strona internetowa ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.

Informacje zawarte na stronie nie stanowią również oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.