Formularze

We wniosku o wszczęcie egzekucji wskazuje się świadczenie, które ma być spełnione. Do wniosku lub żądania dołącza się tytuł wykonawczy.

Jeżeli z treści tytułu wykonawczego wynika, że termin przedawnienia dochodzonego roszczenia upłynął, do wniosku należy dołączyć również dokument, z którego wynika, że doszło do przerwania biegu przedawnienia.

Wniosek egzekucyjny powinien spełniać wymogi formalne określone w art. 797 kpc.

Jeżeli dłużnik mieszka lub ma siedzibę poza właściwością Sądu Rejonowego dla Łodzi Widzewa wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego powinien zawierać również oświadczenie wierzyciela: „Wierzyciel dokonał wyboru komornika na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych“.

W razie jakichkolwiek wątpliwości można skontaktować się z kancelarią (osobiście lub telefonicznie). Pracownik kancelarii wyjaśni jakie dokumenty należy dostarczyć w celu wszczęcia postępowania egzekucyjnego.

Kontakt z komornikiem

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi Widzewa w Łodzi
Kamila Kociuga
Kancelaria Komornicza nr VIII

Adres kancelarii komorniczej

ul. Dąbrowskiego 17a II p.
93-177 Łódź

Telefon do komornika

42 205 98 48
505-426-036

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu wysłania informacji handlowych drogą elektroniczną
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wysłania informacji handlowych drogą elektroniczną przez kamilakociuga.wwwprojekt.pl, zgodnie z art. 6 ust.1 lit.a europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE L nr. 119, str.1) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U 2002 nr 144 poz.1204 ze zm)

Niniejsza strona internetowa ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.

Informacje zawarte na stronie nie stanowią również oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.